Hack-a-plastic Challenge:

Търсим творчески решения за проблема с
пластмасата в Черно море

Кой може да участва?

Дизайнери, архитекти, артисти, комуникатори и рекламисти, еколози, химици и технолози, студенти, фирми, неправителствени организации, физически лица, екипи или самостоятелни участници – предизвикателството е отворено за всеки, който милее за Черно море и има добра идея какво може да се създаде с пластмасовите отпадъци, които рибарите вадят от него.

Могат да участват както самостоятелни физически лица с идеи — студенти, артисти и професионалисти, така и за екипи от фирми, стартъпи, неправителствени организации и арт колективи.

Как да се включа?

Изпратете кратко (не повече от 3 страница във формат .pdf) описание на своята идея на s.dinovska@foroursea.org до 20-и ноември.

Представянето на всеки проект е добре да включва визуализация на проекта и трябва да включва отговори на следните въпроси:

  1. Представете идеята си с текст до 100 думи.
  2. Каква е ползата от вашия проект и за решаването на какъв проблем допринася?
  3. Какво е посланието, което отправя проектът?
  4. Опишете следващите стъпки в реализацията и развитието на проекта?

Защо да се включа?

Най-вече, защото вашата идея може да донесе реална промяна и да помогне за опазването на нашето море.

Трите идеи, класирани от журито на първо място, ще получат менторство от партньорите в проекта за следващи стъпки от развитие на идеята си и предметни награди, а идеята победител ще получи парично възнаграждение на стойност 1000 лв.

Какви са критериите?

  1. Приложимост на идеята: Има ли реална полза от проекта и допринася ли за преодоляването на реално съществуващ проблем? 35%
  2. Оригиналност на идеята: Иновативно ли е предложеното решение и адекватно ли е посланието, което то отправя? 20%
  3. Потенциал за реализация: Доколко е възможно практическото осъществяване на проекта и неговото развитие? 30%
  4. Представяне и защита на идеята: Представен ли е атрактивно и убедително проектът по време на защитата? 15%

Журито ще разгледа и оцени всички предложени идеи и ще селектира финалистите за втори кръг идеи. Авторите им ще бъдат поканени да презентират концепциите си на живо пред журито на 1-ви декември.

С регистрацията си вие се съгласявате и приемате Общите правила за провеждане на хакатона, които са публикувани ТУК.

Журито:

Георги Балинов, Precious Plastic
Георги Гавазов, Черноморски Улов
Адрияна Михайлова, Агенция Imp-Act
Марияна Хамънова, CleanTech

Организаторите:

Организатори са Фондация “За нашето море” съвместно с агенция Imp-Аct и Черноморски Улов. Наши партньори в начинането са фондация Credo Bonum, Ценна пластмаса София, CleanTech България, Surfrider Foundation.