МИСИЯТА

Опазването и подобряването на състоянието на черноморските екосистеми

НАШЕТО МОРЕ

Вярваме, че бъдещето на черноморската икономика, както и на всички свързани с нея хора и общности, може - и трябва - да върви ръка за ръка с опазването на нашето море.

Вярваме също така, че можем да превърнем черноморския регион и риболовната индустрия в еталон за устойчивост и отговорно отношение към ресурсите на морето.

Наясно сме колко амбициозно и смело звучи това днес.
Но наистина можем.
Заедно. Стъпка по стъпка.

ЦЕЛИТЕ

За да се случи всичко това, фондация „ЗА НАШЕТО МОРЕ“ ще инициира и подкрепя онези инициативи, които имат потенциала да донесат реална, измерима промяна.

Протягаме ръка за партньорство към всички бизнеси, организации и активисти, които също като нас припознават благосъстоянието на Черно Море като своя кауза!

ЗА НАС

Фондация „ЗА НАШЕТО МОРЕ“ е създадена от Черноморски Улов, а компанията отделя процент от всички свои приходи за финансирането на нейната дейност.